Här kan ni göra en felanmälan på er produkt. Fyll i formuläret nedan. Vi kontaktar er inom kort.

 • Det är viktigt att ni läser bruksanvisningen noga före ni kontaktar service och se om ni kan avhjälpa felet själv.
 • Besöket blir endast kostnadsfritt för innehavaren om felet täcks av garanti/reklamation.
 • Samtliga besök, även besök som ej leder till reparation, debiteras minst 2300:- för felsökning + besökskostnad. Har ni rätt till rut-avdrag kostar det 1300:-. Besökskostnaden går inte att dra Rut på.
 • Om ni ska söka rut/rot avdrag, gå in under fliken “Rut & Rotavdrag” och fyll i formuläret. Bifoga utdraget från Skatteverket.
LöderVåra villkor vid felanmälan

Härmed accepterar kostnaden om minst 2300:- för felsökning + besökskostnad. Har ni rätt till rut-avdrag kostar det 1300:-. Besökskostnaden går inte att dra Rut på. Besökskostnaden går inte att dra Rut på. Vid beställning av service ska ni vara medveten om att ni, även under produktens garantitid, kommer att debiteras för servicekostnaden om:

 • Inget fel på produkten kan konstateras.
 • Felaktigheten beror på felaktig installation, felaktig hantering, ovarsamhet eller bristande underhåll & rengöring.
 • Produkten använts till annat än vad den är till för.
 • Produkten tidigare reparerats av ej behörig personal och/eller med annat än originaldelar.
 • Produktens försäkring ej täcker enligt gällande försäkringsvillkor.
 • Ej garanti enligt gällande lagstiftning.
 • Även besök/kostnadsförslag som ej leder till reparation debiteras.

Läs vår integritetspolicy, GDPR här.