Här kan ni göra en felanmälan på er produkt. Fyll i formuläret nedan. Vi kontaktar er inom kort.

 • Det är viktigt att ni läser bruksanvisningen noga före ni kontaktar service och se om ni kan avhjälpa felet själv.
 • Besöket blir endast kostnadsfritt för innehavaren om felet täcks av garanti/reklamation.
 • Samtliga besök, även besök som ej leder till reparation, debiteras minst 1750:- för felsökning + besökskostnad. Har ni rätt till rut-avdrag kostar det 925:-. Besökskostnaden går inte att dra Rut på.
 • Om ni ska söka rut/rot avdrag, gå in under fliken “Rut & Rotavdrag” och fyll i formuläret. Bifoga utdraget från Skatteverket.
Fill out my online form.
LöderVåra villkor vid felanmälan

Härmed accepterar jag att kostnaden om minst 1550:- för service och besökskostnad 50:-, har ni rätt till rut-avdrag kostar det 825:- efter avdraget.  Besökskostnaden går inte att dra Rut på. Vid beställning av service ska ni vara medveten om att ni, även under produktens garantitid, kommer att debiteras för servicekostnaden om:

 • Inget fel på produkten kan konstateras.
 • Felaktigheten beror på felaktig installation, felaktig hantering, ovarsamhet eller bristande underhåll & rengöring.
 • Produkten använts till annat än vad den är till för.
 • Produkten tidigare reparerats av ej behörig personal och/eller med annat än originaldelar.
 • Produktens försäkring ej täcker enligt gällande försäkringsvillkor.
 • Ej garanti enligt gällande lagstiftning.
 • Även besök/kostnadsförslag som ej leder till reparation debiteras.

Läs vår integritetspolicy, GDPR här.