Här kan du göra en felanmälan på din produkt. Fyll i formuläret nedan. Vi kontaktar dig inom kort.

 • Det är viktigt att ni läser bruksanvisningen noga före ni kontaktar service och se om ni kan avhjälpa felet själv.
 • Besöket blir endast kostnadsfritt för innehavaren om felet täcks av garanti/reklamation.
 • Samtliga besök, även besök som ej leder till reparation, debiteras minst 1245 kr för felsökning och besök.
 • Om ni ska söka rut/rot avdrag, gå in under fliken “Rut & Rotavdrag” och fyll i formuläret. Bifoga utdraget från Skatteverket.

Fill out my online form.

Våra villkor vid felanmälan

Härmed accepterar jag att kostnaden om minst 1245 kronor för service. Vid beställning av service ska du vara medveten om att du, även under produktens garantitid, kommer att debiteras för servicekostnaden om:

 • Inget fel på produkten kan konstateras.
 • Felaktigheten beror på felaktig installation, felaktig hantering, ovarsamhet eller bristande underhåll & rengöring.
 • Produkten använts till annat än vad den är till för.
 • Produkten tidigare reparerats av ej behörig personal och/eller med annat än originaldelar.
 • Produktens försäkring ej täcker enligt gällande försäkringsvillkor.
 • Ej garanti enligt gällande lagstiftning.
 • Även besök/kostnadsförslag som ej leder till reparation debiteras.
vitvaror(1)